หมวดหมู่: กิจกรรมของครู

เกียรติบัตรนักเรียน ที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 17

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระด…

มอบรางวัลการแข่งขัน ทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่ สอบได…

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเข…

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรนักเรียน การแข่งขันกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรนักเรี…